HUDEBNÍ OBOR

ZPĚV

Lidský hlas je necitlivější hudební nástroj, o který je potřeba zvlášť opatrně pečovat. Přijímáme žáky od 7 let i žáky starší, pokud prokáží hudební předpoklady a vyspělost hlasu.
zpěv
V hodinách se učí žáci zvládnout technické a výrazové prostředky zpěvu tak, aby se jim stal prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových a komorních. Seznamují se postupně s hodnotnou literaturou svého oboru, cvičí se v pohotovosti v hraní z listu, upevňují svou paměť a své pěvecké dovednosti. Žáci se též pravidelně účastní pěveckých soutěží.
Součástí výuky je zpěv v komorních seskupeních (duech, triích...) a od 6. ročníku 1. stupně účinkování v komorním pěveckém sboru.

Poslechněte si skladbu B. Smetany - Večerní písně (výběr) v podání Josefa Heribana.

Výuka probíhá na ZUŠ U Půjčovny 4 a v Gymnáziu J. Patočky, Jindřišská 36.

Vyučující

Slavěna Drášilová (sólový zpěv, komorní sbor)
Jana Wildová (sólový zpěv)
Irena Pohl Houkalová (sólový zpěv)