HUDEBNÍ OBOR

SMYČCOVÉ NÁSTROJE


housle
V oddělení smyčcových nástrojů vyučujeme hru na housle, violu a violoncello. Žák získá základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se podle svých schopností v souborech školy i jako amatérský hráč v mimoškolních souborech. Kromě sólové hry se zdokonalují ve hře z listu a v komorní hře.
Výuka probíhá na ZUŠ U Půjčovny 4 a ZŠ Jindřišská 32 a v GPJP Jindřišská 36

Vyučující

Miroslav Kulhánek (housle)
Soňa Drahotová (housle)
Gabriela Svoboda Plíšková (housle, souborová hra)
Petr Benda (housle)
Miloš Vávra (violoncello)