Aktuality oddělovník přijímáme nové žáky

Přijímací zkoušky
školní rok 2021/2022

odrážka hudební obor:

pondělí 10. 5. 2021 od 13.30 do 18 hodin
středa 19. 5. 2021 od 13.30 do 18 hodin

v případě, že koronavirová opatření umožní, v budově ZUš Praha 1, U Půjčovny 4
(v opačném případě formou distanční)

do hudebního oboru přijímáme děti od 5 let
u přijímací zkoušky bude uchazeč zpívat jednu lidovou písničku,
připravte si dopředu v klidu doma.

registrace zájemců o výuku probíhají prostřednictvím formuláře
do 7. 5. 2021

odrážka taneční obor:

pondělí 17. 5. 2021 od 16 hodin
středa 19. 5. 2021 od 16 hodin

vyučující se s vámi spojí a domluví další podrobnosti setkání dle aktuálních protiepidemických opatření

registrace zájemců o výuku probíhají prostřednictvím formuláře
do 14. 5. 2021

Vyučované obory:

Lidový tanec
Historický tanec
Moderní tanec

do tanečního oboru přijímáme děti od 7 let

______________________________________________________________

Kritéria přijímací zkoušky do hudebního a tanečního oboru
Případný jiný termín a další informace je možné získat na adrese
skola@zus-upujcovny.cz

 

odrážka v obou oborech škola organizuje:

  1. přípravné studium pro děti od 5ti let (trvá 1-2 roky)
  2. základní studium 1. stupně pro děti od 7 let (trvá 7 let)
  3. základní studium 2. stupně pro žáky, kteří ukončili základní studium 1. stupně, nebo pro žáky od 14 let (trvá 4 roky)
  4. studium pro dospělé trvá nejvýše 4 roky

oddělovník

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. Do základního studia 1. a 2. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky.