O nás oddělovník hlavní stránka

Naše škola nabízí výuku v hudebním a tanečním oboru.
Leží ve středu města na polovině cesty mezi Hlavním nádražím a Jindřišskou věží, pět minut chůze z Václavského náměstí. Díky dobré dopravní dostupnosti (prostředky MHD i vlakovým spojům z Hlavního i Masarykova nádraží) navštěvují naši školu děti nejen z Prahy 1.

Pěvecký soubor

Žáci školy se zapojují do kulturního života městské části Prahy 1. Škola pořádá pravidelně koncerty mladších žáků pro děti v mateřských školách, pro děti ze ZŠ Jindřišská 32 a pro seniory v Domech s pečovatelskou službou, s nimiž spolupracuje i na dalších kulturních akcích. Pořádá koncerty a vystoupení pro rodiče a pololetní a závěrečné koncerty v zajímavých sálech ve středu města. Spolu s dalšími základními uměleckými školami se účastní festivalu Libeňské jaro mladých pořádaného Městskou částí Prahy 8. Jednotlivé soubory a orchestry reprezentují školu i mimo rámec obce. Orchestry i nejnadanější žáci se účastní přehlídek a soutěží.

Taneční soubor

Taneční obor má tři oddělení, oddělení moderního, lidového a historického tance. Žáci historického tance reprezentují školu na vystoupeních na hradech a zámcích.

Těžiště naší práce spatřujeme v rozvíjení estetického cítění dětí, zpřístupnění kulturních hodnot co největší části dětské populace a její zapojení do kulturního života. Absolventi naší školy, kteří mají zájem a schopnosti, mohou pokračovat ve studiu na uměleckých školách vyššího typu.