Hudební obor oddělovník hudební teorie

přípravná hudební výchova

je předmět pro děti ve věku od 5 do 7 let. Děti se během školního roku naučí mnoho písní, provázených pohybovým ztvárněním, seznámí se s notovou osnovou, houslovým klíčem, taktem, označením taktu, se základními hodnotami not a jejich pomlkami a naučí se orientovat v notovém zápisu jedné a půl oktávy. Všechno toto probíhá formou hry. K výuce používáme pracovní sešit „My jsme malí muzikanti“ od Petra Jistela, kde je i spousta obrázků, které si děti odměnou za vyplněný úkol vymalovávají.

První společná schůzka dětí i rodičů proběhne ve středu 2. září 2020.
Sraz v 16 hodin před budovou ZŠ Jindřišská 32, Praha 1.
Zde získáte všechny potřebné informace.
 
zpívající děti

hudební nauka

První hodiny hudební nauky proběhnou v pondělí 7. září 2020 dle vyučovacích hodin jednotlivých ročníků.

Hudební nauka je předmět doplňující výuku hudebního nástroje pro žáky 1. až 4. ročníku 1. stupně. Žáci se zde vzdělávají ve třech tematických okruzích:

- v hudební teorii
(nauka o stupnicích, intervalech, akordech, notovém zápisu, hudebním názvosloví, se kterými se běžně v notách potkávají atd.)
- v praktických muzikantských dovednostech
(zápis melodie podle sluchu, zápis rytmu, transpozice melodie, zkoušejí si třeba vytvořit variace na dané téma atd.)
- ve všeobecném hudebním rozhledu
(poslech skladeb, seznamování se skladateli a dobovými interpretačními zvyklostmi v hudbě, základy hudebních forem, seznámení s jednotlivými hudebními nástroji a nástrojovými skupinami atd.)

Žáci se pravidelně účastní svým vystoupením hlavních koncertů školy.

K výuce používáme pracovní sešity „Hudební nauka“ od Martina Vozara a Hany šípkové.

Na výuku hudební nauky navazuje na druhém stupni základního studia Poslechový seminář.

 


školní rok 2020 - 2021

Přípravná hudební výchova:
ZŠ Jindřišská 32, 1. patro

středa
PHV 2
14.20 - 15.05

čtvrtek
PHV 1
16.20 - 17.05

Hudební nauka:
Gymnázium J. Patočky, Jindřišská 36, 1. patro, zadní třída

pondělí
1. ročník 14.10 - 14.55
2. ročník 15.00 - 15.45
3. ročník 15.55 - 16.40
4. ročník 16.45 - 17.30

 
poslechový seminář

První poslechový seminář proběhne ve čtvrtek 24. září 2020.

dvlouletý cyklus přednášek s četnými hudebními ukázkami. Cyklus A je zaměřen na hudbu od doby renesance po klasicismus. Cyklus B na hudbu od romantismu po 20. století. Je vyučován v bloku dvou vyučovacích hodin jedenkrát v měsíci.

Cílem předmětu je seznámit žáky s hlavními představiteli jednotlivých hudebních slohů, s jejich kompozicemi i pozadím historickým a kulturním.


Poslechový seminář - školní rok 2020/2021

pro žáky I. a II. ročníku 2. stupně předmět povinný
jinak mohou navštěvovat i zájemci z jiných ročníků, popřípadě i rodiče.

Výuka probíhá v dané termíny v době od 18 - 19.30
v učebně č. 21 v ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1

Termíny seminářů


vyučující

Iva Matošková (přípravná hudební výchova, korepetice)
Jitka Sochová
(klavír, soubor Villanella, hudební nauka)
Martin Hendrych (klávesy, korepetice, hudební nauka)
Petr Budín (zobcová flétna, fagot, poslechový seminář)