Hudební obor hudební teorie


přípravná hudební výchova

je předmět pro děti ve věku od 5 do 7 let. Děti se během školního roku naučí mnoho písní, provázených pohybovým ztvárněním, seznámí se s notovou osnovou, houslovým klíčem, taktem, označením taktu, se základními hodnotami not a jejich pomlkami a naučí se orientovat v notovém zápisu jedné a půl oktávy. Všechno toto probíhá formou hry. K výuce používáme pracovní sešit „My jsme malí muzikanti“ od Petra Jistela, kde je i spousty obrázků, které si děti odměnou za vyplněný úkol vymalovávají.

hudební nauka

Hudební nauka je předmět doplňující výuku hudebního nástroje pro žáky 1. až 4. ročníku 1. stupně.Žáci se zde vzdělávají ve třech tematických okruzích:

- v hudební teorii
(nauka o stupnicích, intervalech, akordech, notovém zápisu, hudebním názvosloví, se kterými se běžně v notách potkávají atd.)
- v praktických muzikantských dovednostech
(zápis melodie podle sluchu, zápis rytmu, transpozice melodie, zkoušejí si třeba vytvořit variace na dané téma atd.)
- ve všeobecném hudebním rozhledu
( poslech skladeb, seznamování se skladateli a dobovými interpretačními zvyklostmi v hudbě, základy hudebních forem, seznámení s jednotlivými hudebními nástroji a nástrojovými skupinami atd.)

Žáci se pravidelně účastní svým vystoupením hlavních koncertů školy.

K výuce používáme pracovní sešity „Hudební nauka“ od Martina Vozara a Hany šípkové.

Na výuku hudební nauky navazuje na druhém stupni základního studia Poslechový seminář.

 

 


školní rok 2019 - 2020

Přípravná hudební výchova:
ZŠ Jindřišská 32, 1. patro

úterý
PHV 1
16.20 - 17.05

středa
PHV 2
14.20 - 15.05

Hudební nauka:
Gymnázium J. Patočky, Jindřišská 36 1.patro -zadní třída

pondělí
1. ročník 14.10 - 14.55
2. ročník 15.00 - 15.45
3. ročník 15.55 - 16.40
4. ročník 16.45 - 17.30

 


Pololetní přezkoušení z hudební nauky
pondělí 13. 1. 2020 14.00 – 16.30
gymnázium Jindřišská 36, 1. patro č. 24, učebna HN

Žák si donese s sebou vyplněný pracovní list, žákovský sešit a látku se naučí.
Pokud se v daný termín nemůže dostavit, domluví se zákonný zástupce s vyučujícím na dřívějším termínu.

pracovní listy ke stažení zde:

1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Kontakty pro případ domluvy s vyučujícími:

1. a 2. ročník - Jitka Sochová (608067968)
3. a 4. ročník - Martin Hendrych ( 737621253)

poslechový seminář


je dvouletý cyklus přednášek s četnými hudebními ukázkami. Cyklus A je zaměřen na hudbu od doby renesance po klasicismus. Cyklus B na hudbu od romantismu po 20. století. Je vyučován v bloku dvou vyučovacích hodin jedenkrát v měsíci.

Cílem předmětu je seznámit žáky shlavními představiteli jednotlivých hudebních slohů, s jejich kompozicemi i pozadím historickým a kulturním.


Poslechový seminář
školní rok 2019/2020

pro žáky I. a II. ročníku 2. stupně předmět povinný
jinak mohou navštěvovat i zájemci z jiných ročníků, popřípadě i rodiče

Výuka probíhá v dané termíny v době od 18 - 19.30
v učebně č. 21 v ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1


Termíny seminářů

Seminární práce - pokyny k vypracování


vyučující

Iva Matošková (přípravná hudební výchova, korepetice)
Jitka Sochová
(klavír, soubor Villanella, hudební nauka)
Martin Hendrych (klávesy, korepetice, hudební nauka)
Petr Budín (zobcová flétna, fagot, poslechový seminář)

© Jiří Socha 2008
kontakt: malabry@seznam.cz
hlavní stránka -- mapa stránek -- kontakty
Kopírování obsahu stránek zus-upujcovny.cz jen se souhlasem vlastníka stránek.
kódování stránky utf-8
hostováno na serveru Savana