Hudební obor oddělovník hlavní stránka

Do hudebního oboru přijímáme děti od 5ti let.
 
hráčka na klavír
 
Výuka je uspořádána do několika stupňů:

odrážka přípravné studium

je pro děti od 5-7 let. Obvykle začínají Přípravnou hudební výchovou. Výuka zahrnuje poznávání, ověřování a rozvíjení předpokladů žáků a jejich zájmů o umělecké vzdělávání. S nástrojem, který si vybrali, se mohou podle jejich individuálních předpokladů začít seznamovat buď ve skupince (tj. v kroužku) nebo individuální výukou. Délka studia je 1 - 2 roky.

odrážka základní studium 1. stupně

je určena dětem od 7 let pokračuje, délka studia je 7 let.
Do 1. do 4. ročníku je k hodině nástroje v učebním plánu jedna hodina hudební nauky týdně. Ve školním vzdělávacím programu nabízíme žákům od 5. ročníku možnost návštěvy předmětu poslechový seminář jako volitelný předmět. V 1. a 2. ročníku druhého stupně je tento předmět povinný. Z volitelných předmětů nabízíme ještě historický tanec pro instrumentalisty a sborový zpěv. Nedílnou součástí výuky je předmět Kulturní praxe.

odrážka základní studium 2. stupně

je pokračováním stupně prvého nebo je pro žáky starší 14 let a trvá 4 roky. Žáci 1. a 2. ročníku navštěvují k hodině nástroje ještě hudebně-teoretický předmět Poslechový seminář. Nedílnou součástí výuky je stejně jako na 1. stupni předmět Kulturní praxe. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou nebo absolventským vystoupením.

odrážka studium pro dospělé

trvá 4 roky.

Do hudebního oboru přijímáme nové žáky a žákyně.

škola nabízí výuku na tyto hudební nástroje:
klavír, klávesy, zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, hoboj, fagot, zpěv, housle, viola, violoncello a kytara.

Při škole jsou dva orchestry, saxofonový a Pražský komorní kytarový orchestr, komorní pěvecký sbor a soubor „Villanella“, který se věnuje staré hudbě a spolupracuje s tanečním oddělením se souborem „Anello“.

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijaty mimořádně nadané děti, které nedosáhly 5ti let. Naopak starší uchazeči, kteří mají o studium zájem, mohou být přijati do některého z vyšších ročníků na základě přijímací talentové zkoušky.