O nás školní vzdělávací program
 


školní vzdělávací program


Vážení rodiče, milí žáci,

na této stránce vám představujeme nabídku naší školy - školní vzdělávací program, který jsme vypracovali na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké školy vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ve školním roce 2017/2018 podle něj bude probíhat výuka přípravných ročníků a 1. až 6. ročníku 1. stupně a všechny ročníky 2. stupně.

Rádi bychom poskytli možnost také současným žákům sedmého ročníku, na které se ještě tento program nevztahuje, využít nabídky zajímavých předmětů.

O které předměty se jedná? Dovolte nám malé představení:

           
 

Poslechový seminář
(určeno žákům 5. a vyšších ročníků)
Pro 1. a 2. ročník 2. stupně je tento seminář povinný

Volitelný předmět poslechový seminář je určen žákům hudebního i tanečního oboru. Klade si za cíl seznámit žáky s hlavními představiteli jednotlivých hudebních slohů, s jejich dílem i
s pozadím historickým a kulturním.

Vyučující: Předmět připravuje a moderuje pan učitel Petr Budín, uznávaný fagotista, přispěvatel hudebních časopisů, který v současné době pracuje i v českém rozhlase a má mnoho zajímavé hudby k poslechu a mnoho co k ní povědět.

Výuka: Předmět poslechový seminář je vyučován jedenkrát za měsíc, vždy ve čtvrtek, v bloku
2 vyučovacích hodin v době od 18 - 19.30. Výuka bude probíhat v ředitelně ZUŠ U Půjčovny 4, Praha 1

Termíny seminářů 2018/2019: 20.9., 25.10., 29.11., 13.12., 24.1., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5.
   

Historický tanec (pro instrumentalisty)
(určeno žákům 5. a vyšších ročníků)

Hudebníci často hrají skladby tanečního charakteru. Kdo z vás nehrál někdy třeba menuet? A víte, jak se tančil? V tomto předmětu máte možnost se seznámit se základními jednoduchými tanci minulosti. Osvojit si tempové, formální a metrické pulzování tance a hudby obecně a kromě toho zažít i trochu legrace při společném nácviku. 

Vyučující: Předmět vede paní učitelka Eliška Trojanová, která se věnuje historickému tanci již dlouhou řadu let, vede mnohé kurzy historického tance po celé republice a založila a je  vedoucí souboru La Fiamma.

Výuka: Předmět historický tanec pro instrumentalisty je vyučován jedenkrát za měsíc, vždy v úterý v bloku 2 vyučovacích hodin od 17.30 - 19 hodin v malé tělocvičně gymnázia prof. J. Patočky, Jindřišská 36.

Termíny lekcí 2017/2018:předmět neotevřen
 
           
           
 

Pěvecký sbor (Komorní sbor)
(určeno žákům 5. a vyšších ročníků)

Volitelný předmět pěvecký sbor je určen pro ty, kteří se v naší škole učí hrát na nějaký z hudebních nástrojů a rádi zpívají.  Třeba již někdy dříve zpívali ve sboru nebo by si to rádi vyzkoušeli. Budou zde podpořeni žáky pěveckého oddělení, pro které je předmět pěvecký sbor povinný. Cílem předmětu sborový zpěv je nadchnout a zaujmout žáky pro vícehlasé zpívání a rozvíjet jejich muzikálnost. Pěvecký sbor vystupuje pravidelně na koncertech školy.

Vyučující: Předmět Sborový zpěv vede paní učitelka zpěvu Slavěna Drášilová, dlouholetá členka Kuhnova smíšeného sboru se zkušeností práce vynikajících sbormistrů a dirigentů.

Výuka: bude probíhat každý týden v pondělí od 15.45 - 16.30 v prostorách gymnázia prof. J. Patočky, Jindřišská 36 v 1. patře.
   

Kulturní praxe
(určeno žákům od prvního ročníku)
Předmět je pro žáky vyučované dle ŠVP povinný

Náplní předmětu je umělecká a kulturní praxe žáků a to formou hry na třídních přehrávkách a nejrůznějších typech koncertů a vystoupení pořádaných školou. Pokud žák neúčinkuje, je buď přítomen jako posluchač, popřípadě navštíví jinou kulturní akci, koncert, divadlo, výstavu a pod. a s vyučujícím o ní pohovoří. Nabídky veřejných koncertů a vystoupení, které škola pořádá najdete zde na webu nebo na nástěnce ve škole

Cílem předmětu je získání pozitivního vztahu k aktivní umělecké činnosti, pěstování nové mladé posluchačské generace, tak i osvojení slušného vhodného chování na kulturních akcích a získávání kulturního rozhledu.

Záznam o přehrávkách, koncertech i jiných kulturních akcích se provádí v třídní knize tak, že každý měsíc by měl být jeden.

 
           

Zde naleznete celý text školního vzdělávacího programu:

školní vzdělávací program


 

© Jiří Socha 2008
kontakt: malabry@seznam.cz
hlavní stránka -- mapa stránek -- kontakty
Kopírování obsahu stránek zus-upujcovny.cz jen se souhlasem vlastníka stránek.
kódování stránky utf-8
hostováno na serveru Savana