Hudební obor hudební teorie
 


Přípravná hudební výchova

je předmět pro děti ve věku od 5 do 7 let. Předmět je rozdělen na dvě skupiny dětí, na mladší děti PHV 1 a starší děti PHV 2. Děti se během školního roku naučí mnoho písní, provázených pohybovým ztvárněním, seznámí se s notovou osnovou, houslovým klíčem, taktem, označením taktu, se základními hodnotami not a jejich pomlkami a naučí se orientovat v notovém zápisu jedné a půl oktávy. Všechno toto probíhá formou hry, děti ještě převážně neumí číst ani psát. Ve skupině PHV 2 se k výuce používá pracovní sešit „My jsme malí muzikanti“ od Petra Jistela, kde je i spousty obrázků, které si děti odměnou za vyplněný úkol vymalovávají.

Hudební nauka

je předmět doplňující výuku hudebního nástroje pro žáky 1. až 4. ročníku 1. stupně. Žáci se zde vzdělávají v podstatě ve třech tematických okruzích:

- v hudební teorii
(nauka o stupnicích, intervalech, akordech, notovém zápisu, hudebním názvosloví, se kterými se běžně v notách potkávají atd.)
- v praktických muzikantských dovednostech
(zápis melodie podle sluchu, zápis rytmu, transpozice melodie, zkoušejí si třeba vytvořit variace na dané téma atd.)
- ve všeobecném hudebním rozhledu
( poslech skladeb, seznamování se skladateli a dobovými interpretačními zvyklostmi v hudbě, základy hudebních forem, seznámení s jednotlivými hudebními nástroji a nástrojovými skupinami atd.)

K výuce používáme pracovní sešity „Hudební nauka“ od Martina Vozara a Hany šípkové.

Na výuku hudební nauky navazuje na druhém stupni základního studia Poslechový seminář.

 

 


školní rok 2017 - 2018

Přípravná hudební výchova:
ZŠ Jindřišská 32, 1. patro

čtvrtek
PHV
16.00 - 16.45


Hudební nauka:
Gymnázium J. Patočky, Jindřišská 36 1.patro -zadní třída

pondělí
1. ročník 14.10 - 14.55
2. ročník 15.00 - 15.45
3. ročník 15.55 - 16.40
4. ročník 16.45 - 17.30 

Přezkoušení z hudební nauky za 2. pololetí
pondělí 11. 6. 2018 v době od 14 - 17.30 v kanceláři ZUŠ (zvonek č.22)

 

Poslechový seminář

 


Poslechový seminář
školní rok 2017/2018

pro žáky I. a II. ročníku 2. stupně předmět povinný
jinak mohou navštěvovat i zájemci z jiných ročníků, popřípadě i rodiče

Výuka probíhá v dané termíny v době od 18 - 19.30
v gymnáziu prof. J. Patočky, Jindřišská 36 1.patro -zadní třída


Termíny seminářů 2017/2018: 14.9., 19.10., 30.11., 14.12., 25.1.,
22.2., 22.3., 26.4., 31.5.

V letošním šk. roce probíhá Poslechový seminář cyklus B věnovaný hudbě od doby romantismu po 20. století.

Témata jednotlivých seminářů ke stažení


Vyučující

Jitka Sochová (klavír, soubor Villanella, přípravná hudební výchova, hudební nauka)
Martin Hendrych (klávesy, korepetice, hudební nauka)
Petr Budín (zobcová flétna, fagot, poslechový seminář)

© Jiří Socha 2008
kontakt: malabry@seznam.cz
hlavní stránka -- mapa stránek -- kontakty
Kopírování obsahu stránek zus-upujcovny.cz jen se souhlasem vlastníka stránek.
kódování stránky utf-8
hostováno na serveru Savana